Co je zpětný leasing nemovitosti?

Zpětný leasing nemovitosti je zažitý, ale nesprávný termín pro zpětný pronájem. Termín zpětný leasing by se měl používat pouze pro tzv. finanční leasing, kdy se splácí movitá věc. U nemovitostí se z legislativních a daňových důvodů (daně z nemovitostí, dlouhá doba odepisování, která nekoresponduje s délkou trvání leasingu) finanční leasing používá jen velmi zřídka. Na těchto stránkách se z důvodu lepší srozumitelnosti většinou držíme termínu „zpětný leasing“, pod kterým si většina lidí dokáže představit, o co se jedná. Termín zpětný pronájem označuje ale to samé.

Pokud najdete na internetu termín zpětný leasing nemovitosti, ve většině případů jde o konstrukci, kdy financující subjekt odkoupí nemovitost a s původním vlastníkem uzavře nájemní smlouvu.

Původní vlastník získá finanční prostředky, nemovitost nadále užívá a prostředky „splácí“ formou nájmu. Po skončení zpětného leasingu nemovitosti ji může odkoupit zpět, ale také nemusí. Na rozdíl od klasického leasingu se nesplácí jistina a úroky, ale platí se konstantní nájemné. Proto se také na konci nemovitost neodkupuje za zůstatkovou cenu, ale za cenu původní a teprve tehdy se investorovi vrací vložené finanční prostředky.

Pokud původní majitel nemá zájem a nebo možnost odkoupit nemovitost zpět, investor má možnost nemovitost prodat a nebo pokračovat v nájemním vztahu.

Kdy je zpětný leasing nemovitosti vhodný?

Zpětný leasing nemovitosti je vhodný když:

  • potřebujete získat větší finanční prostředky pro své podnikání nebo potřebujete refinancovat své závazky
  • chcete splácet co nejnižší měsíční splátky – splácíte pouze nájem, neplatí se úmor jistiny jako u úvěru
  • hrozí vám, že přijdete o svou nemovitost v dražbě nebo v insolvenci, ale chtěli byste svou nemovitost přesto i nadále užívat.

 Na co si u zpětného leasingu nemovitosti dát pozor?

  • Zpětný leasing nemovitosti se často nabízí prostřednictvím „investora“, fyzické osoby, která si vezme na sebe hypotéku. Takový postup s sebou nese značné riziko, protože nevíte, komu svou nemovitost prodáte. Je zapotřebí si uvědomit, že zpětný leasing nemovitosti se uzavírá na dlouhou dobu, obvykle na 3-10 let a během této doby se může stát spousta věcí, které se na začátku nedaly předvídat. Pokud investor zemře (např. při automobilové nehodě), můžete mít obrovský problém získat nemovitost ze zpětného leasingu zpět, protože nemovitost připadne dědicům, kteří vůbec nemusí vědět, že nemovitost byla ve zpětném leasingu. Obdobně, pokud bude na investora uvalena exekuce, exekutor postihne všechny nemovitosti v majetku investora – fyzické osoby, a tedy postihne i vaši nemovitost.
  • Při zpětném leasingu nemovitosti si dejte pozor na to, za kolik budete mít možnost odkoupit vaši nemovitost zpět. Některé společnosti při zpětném prodeji nemovitosti zpět klientovi účtují nemalou přirážku.

Právě toto jsou důvody vzniku portálu na porovnání zpětného leasingu nemovitosti. Průběžně zde naleznete nové produkty a zkušenosti klientů, jenž se pro zpětný leasing nemovitosti rozhodli.

Máte zájem o zpětný leasing nemovitosti
pro další informace
volejte 727 979 017

porovnání zpětných leasingů na nemovitosti